• Pályázat
 • Közönségszavazás
 • Zsűri
 • Hírek és Sajtó
 • Partnerek
 • KORÁBBI PÁLYÁZATOK
 • GYIK
 • KAPCSOLAT

Év Homlokzata

Érték az építészetben

Pályázat

Év Homlokzata – érték az építészetben

Magyarország egyik legrangosabb és legjelentősebb díjazású pályázatának célja, hogy új és felújított épületek esetében értékelje a mai magyar építészet értékteremtő házait, a homlokzatok kialakítását, illetve elismerje azokat az építészeket és kivitelezőket, akik ezeket létrehozták. A díj alapítója, kiírója és főtámogatója a Baumit Kft.

A pályázat védnöke a Magyar Építőművészek Szövetsége.

Év Homlokzata 2023 – Pályázati kiírás

A pályázatra a nevezés lezárult!

Magyarország legszebb épületeit értékelő pályázatát tizenegyedik alkalommal írta ki a díj alapítója és főtámogatója a Baumit Kft.

A pályázat célja, hogy új és felújított épületek esetében értékelje a mai magyar építészet értékteremtő házait, a homlokzatok kialakítását, illetve elismerje azokat az építészeket és kivitelezőket, akik ezeket létrehozták.

Az Év Homlokzata 2023 pályázatra öt kategóriában lehetett 2023. május 31-ig jelentkezni új vagy felújított épületekkel. Pályázati kategóriák: családi ház, társasház, középület, utólagos homlokzati hőszigetelés (energetikai felújítás) és műemlékfelújítás.

A kategóriánkénti díj értéke nettó 1 millió forint.

Az Év Homlokzata díjazottakat független építész szakmai zsűri választja ki.

A pályázaton csak építészek és kivitelezők vehettek részt azokkal az épületekkel, melyeknek homlokzati kialakításához Baumit anyagokat használtak fel.

Az eredményhirdetés 2023. november elején lesz.

Családi ház
társasház
középület
Hőszigetelés
műemlék

Családi ház kategória díj

Díj, díjazás

Díj értéke: Nettó 1 000 000 Ft, a járulékterheket a Kiíró vállalja.

A családi ház kategória közönségdíja: A pályázatra benevezett családi házak részt vesznek egy közönségszavazáson, melynek fóruma az evhomlokzata.hu weboldal. A közönségszavazás eredménye pénzbeli jutalommal, díjjal nem jár.

A Kiíró fenntartja a jogot a díjak megosztására és a díjazás módosítására.

A pályázat menete

Nevezés módja: A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az evhomlokzata.hu oldal „Nevezés" aloldalán a kért adatok kitöltésével,  fényképek, esetleges illusztrációk és nyilatkozatok feltöltésével. A nevezéshez egyszeri regisztráció szükséges. A pályázat beadási határidejéig a nevezés kiegészíthető, módosítható.

Nevezési határidő: 2023. május 31. éjfél.

Eredményhirdetés: Várhatóan 2023 novemberében lesz. A pontos időpontot a Kiíró az evhomlokzata.hu honlapon teszi közzé.

Az elbírálás menete: A beérkezett pályaművek fotói alapján a zsűri első körben online kiválasztja a döntőbe kerülő épületeket. Ezután a zsűri összeül, és kiválasztja az Év Homlokzata 2023 nyertes épületeit.

Az eredményhirdetést követő 30 napon belül a díjak átvételéről a Kiíró egyeztet a díjazottal. Amennyiben a pályázat nyertese az általa az online jelentkezéskor megadott címen nem értesíthető, vagy a pályázati díjra a kihirdetést követő 60 napon belül nem jelentkezik, a Kiíró szabadon rendelkezik a díj összegével.

Közönségszavazás: A Kiíró az evhomlokzata.hu weboldalra 2023 nyarán egy Közönségszavazás felületet tölt fel, amelyen a pályázott családi házakra lehet szavazni. Az az épület kapja meg a közönségdíjat, amelyik a legtöbb szavazatot kapja a megadott szavazási időszakon belül. A közönségszavazás során a csalásokat és különféle robotokkal történő szavazásokat a Kiíró folyamatosan követi és érvénytelennek tekinti. A közönségszavazás eredménye pénzbeli jutalommal, díjjal nem jár.

Általános rendelkezések

Az Év Homlokzata pályázaton egyszer már indított épülettel többször nevezni nem lehet. Ez kizárást von maga után.

Zsűritagok és családtagjaik nem vehetnek részt a pályázaton. Nem lehet pályázó az a gazdasági társaság sem, amelyben a zsűritag vagy hozzátartozója tag, tisztségviselő vagy munkatárs.

A Baumit Kft. dolgozói, valamint hozzátartozóik, családtagjaik nem vehetnek részt a pályázaton.

A zsűri döntése, illetve a díj kifizetése jogi úton nem támadható.

A nevezés elküldése a pályázat feltételeinek elfogadását jelenti.

A Kiíró a nevezések feldolgozása során pótlólagos adatokat kérhet be. Az alaki vagy tartalmi feltételeknek meg nem felelő, hiányos jelentkezéseket a Kiíró indoklás nélkül elutasíthatja, a pályázatot kizárhatja.

Épületre, Pályázóra vonatkozó feltételek

Pályázható épület: Családi ház vagy ikerház, maximum kétlakásos társasház, illetve nyaralóépület. Pályázni lehet új építésű vagy olyan felújított épülettel, amelyen jelentős homlokzati átalakítás történt. Azokat a családi házakat, melyek csak új homlokzati hőszigetelést kaptak az Utólagos homlokzati hőszigetelés kategóriában lehet pályáztatni.

Építés, felújítás időpontja és helye: 2020. január 1. – 2023. május 31. között, Magyarországon épült vagy felújított épületek.

Az épülethez felhasznált anyagok: Kizárólag olyan épületekkel lehet pályázni, amelyeknek a homlokzati kialakításánál Baumit termékeket használtak fel.

Pályázó személye, jogállása: Az Év Homlokzata 2023 pályázatra kizárólag építészek és kivitelezők jelentkezhetnek (továbbiakban „Pályázó”). Tulajdonos (magánépíttető, beruházó) nem pályázhat. A pályázatot építészként és/vagy kivitelezőként magán (természetes) vagy jogi személy egyaránt beadhatja.

Építész pályázó esetén: Ha az épület tervezésében több építész vett részt, egyedül is pályázhat az az építész, akinek munkája bizonyítottan a homlokzat kialakításához kötődik.

Építész kötelezettsége: Az építész pályázónak kötelező feltüntetni az épületet jegyző esetleges társépítész(ek) nevét.

Kivitelező pályázó esetén: Ha az épület kivitelezésében több kivitelező vett részt, akár fő- és/vagy alvállalkozói minőségben, egyedül is pályázhat az a kivitelező, akinek munkája bizonyítottan a homlokzat kialakításához kötődik.

Kivitelező kötelezettsége: Új vagy építési engedély köteles felújított épület esetében a kivitelezőként résztvevő pályázónak kötelező feltüntetnie az épületet jegyző (engedélyezési és/vagy kiviteli terven szereplő) építész(ek) nevét.

Alvállalkozó esetében előfordulhat, hogy ő maga nem áll közvetlen kapcsolatban a megbízóval csak a fővállalkozóval. Ebben az esetben ezt célszerű jelezni a nevezéskor a megjegyzések rovatban. A díjat az nyerheti el, aki a pályázatot beadta. Ha al- és fővállalkozó együtt adják be a pályázatot, akkor a díj összege megoszlik a pályázatok arányában. Ha az al- és a fővállalkozó külön-külön adják be ugyanarra az épületre a pályázatot, a díj akkor is megoszlik a pályázatok arányában. Ha a fővállalkozó és az alvállalkozó nem tud megegyezni az esetleges pályázati díj jogosultságáról, kizárják magukat a pályázatból.

A nevezés során a projekt leírásban fel kell tüntetni, hogy a pályázó milyen feladatot látott el a projektben, vagyis építész, tervező, társépítész, társtervező, kivitelező stb.

Amennyiben jogi személy adja be a pályázatot, a jelentkezésnél meg kell nevezni a kapcsolattartó személyét és elérhetőségét. Jogi személy esetében a díj átvételéről a társaság mindenkori vezető tisztviselője dönt.

Közös pályázatok: Egyazon épület pályázásával indulhatnak közösen építészek/homlokzati rekonstrukciós tervezők és kivitelezők. Ebben az esetben a nyertes pályázók a díj összegét annyi részre elosztva és arányosan kapják meg, ahányan jelentkeztek.

Egyidejűen benyújtott pályázatok: Egyidejűnek minősülnek azok a pályázatok, amelyeket előzetes egyeztetés nélkül a pályázók építészként és kivitelezőként külön-külön nyújtanak be ugyanarra az épületre. Ebben az esetben a Kiíró a pályázati határidő lejárta után értesíti a pályázókat az egyidejű nevezésről, és az esetleges díjat a kiíró a pályázók arányában egyformán osztja meg.

Egyazon épülettel pályázhat akár építész, akár kivitelező közösen, illetve külön-külön egyidőben is (lsd. fenti definíciók).

Az jogosult a díjra, aki a pályázatot beadta, illetve akik beadták. Utólagosan az épület építésze, vagy kivitelezője, a kivitelező fő- vagy alvállalkozója nem formálhat jogot a díjra, ha ő maga nem pályázott.

A Kiíró az Év Homlokzata pályázat, a Baumit Life Challenge nemzetközi építészeti pályázat, illetve a Baumit referenciatárának kommunikációjának során tünteti fel azoknak a nevét, akik a projektben részt vettek, de nem pályáztak. (Családi ház vagy magánszemély által építtetett társasház esetében a kommunikáció során a tulajdonos/beruházó „Magánszemélyként” szerepel.)

Tulajdonosi (vagy beruházó/tulajdonos/társasház/középület képviseletére jogosult jogi személy, továbbá Tulajdonos) hozzájárulás: A pályázónak, a nevezés elküldésekor, kötelezően meg kell adnia a Tulajdonos nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, valamint csatolnia kell a pályázathoz az épület Tulajdonosának hozzájárulási nyilatkozatát. A Tulajdonos írásbeli hozzájárulását a pályázó szerzi be.

A tulajdonosi hozzájárulási nyilatkozattal teljesen megegyező tartalommal a kivitelezőtől és az építésztől is szükség van egy hozzájárulási nyilatkozatra. Ennek beszerzése szintén a pályázó feladata. A nyilatkozatokat a pályázati űrlapról lehet letölteni, majd kitöltés és aláírás után ugyan ide kell feltölteni.

A tulajdonosi, építészi és kivitelezői hozzájárulás hiányában a pályázat érvénytelen.

Fotódokumentáció: A pályázathoz legalább három fotót kell feltölteni a fotós megnevezésével az épület beazonosításának céljából. Ha szükségesnek találja, a Kiíró az épületről a zsűrizés megkezdéséig további fotókat készíttethet vagy kérhet be. Épületfelújításnál a zsűri munkáját megkönnyíti az eredeti állapotról készült fotó, amelyet a kommunikáció során a Kiíró is felhasználhat. A fotó feltöltésével és a fotót készítő nevének megadásával a Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Baumit ezeket ingyenesen felhasználja pályázatain, honlapjain és egyéb kommunikációs anyagain. A feltöltéssel a Pályázó egyben kifejezi azt, hogy a képek felhasználási joga őt illeti, és felelősséget vállal arra, hogy a fotók Baumit általi felhasználása esetén harmadik fél a Baumittal szemben anyagi igényt nem támaszthat. Ha a feltöltött fotókat nem a pályázó készítette, akkor szükséges kitöltetni a fotóssal a „Fotós felhasználási nyilatkozatot”, majd feltölteni a nevezési felületre.

Szerzői jogi nyilatkozatok, felhasználási és közzétételi engedélyek, egyéb rendelkezések

Referencia hozzájárulás: Az építész, kivitelező és a tulajdonos a hozzájárulási nyilatkozatok kitöltésével elfogadják, hogy a pályázott épületet a kiíró szakmai referenciaként használja fel.

Az épületről készített fényképeket, illetve videó-felvételeket a Baumit Kft. korlátozás nélkül felhasználhatja marketing- illetve oktatási tevékenysége során. A felhasználási jog kiterjed különösen, de nem kizárólagosan a honlapokon, prospektusokban, hirdetésekben, PR-cikkekben és prezentációk során történő, illetve jövőben megjelenő médiumokban való közzétételre, építészeti pályázatokon való részvételre idő, hely és módbeli megkötés nélkül. A fentiek érvényesek például a következő felületeken:

 • evhomlokzata.hu honlap
 • baumit.hu és baumit.com, illetve más Baumit országok honlapjai
 • Baumit Facebook oldal
 • Baumit Instagram oldal
 • kiállítás, pl.: Év Homlokzata díjkiosztó gála
 • Baumit által jegyzett média megjelenések
 • Baumit Life Challenge nemzetközi építészeti pályázat
 • szakmai rendezvények előadási anyaga stb.

A Pályázó a nevezéssel együtt kijelenti, hogy a pályázaton való részvétele harmadik személy jogát nem érinti, nem sérti. Ezzel kapcsolatban az esetleges jogkövetkezményt a Pályázó viseli.

A pályázott és/vagy díjazott építészeti alkotások dokumentációi, fotói, publicitási és kiállítási joggal, a Pályázók szerzői jogainak betartása mellett a Kiíró tulajdonába kerülnek.

Egyéb rendelkezések: A Kiíró fenntartja a lehetőségét, hogy a zsűri összetételét előre nem látható okok miatt megváltoztassa.  A Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy a zsűri döntésének értelmében a díjakat megossza, vagy ne adjon ki kategória díjat. Ezekről a döntésekről a Kiíró nem köteles a pályázat résztvevőit külön tájékoztatni.

Részletes pályázati kiírás letöltése

Társasház kategória díj

Díj, díjazás

Díj értéke: Nettó 1 000 000 Ft, a járulékterheket a Kiíró vállalja.

A Kiíró fenntartja a jogot a díjak megosztására és a díjazás módosítására.

A pályázat menete

Nevezés módja: A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az evhomlokzata.hu honlap „Nevezés" aloldalán a kért adatok kitöltésével,  fényképek, esetleges illusztrációk és nyilatkozatok feltöltésével. A nevezéshez egyszeri regisztráció szükséges. A pályázat beadási határidejéig a nevezés kiegészíthető, módosítható.

Nevezési határidő: 2023. május 31. éjfél.

Eredményhirdetés: Várhatóan 2023 novemberében lesz. A pontos időpontot a Kiíró az evhomlokzata.hu honlapon teszi közzé.

Az elbírálás menete: A beérkezett pályaművek fotói alapján a zsűri első körben online kiválasztja a döntőbe kerülő épületeket. Ezután a zsűri összeül, és kiválasztja az Év Homlokzata 2023 nyertes épületeit.

Az eredményhirdetést követő 30 napon belül a díjak átvételéről a Kiíró egyeztet a díjazottal. Amennyiben a pályázat nyertese az általa az online jelentkezéskor megadott címen nem értesíthető, vagy a pályázati díjra a kihirdetést követő 60 napon belül nem jelentkezik, a Kiíró szabadon rendelkezik a díj összegével.

Általános rendelkezések

Az Év Homlokzata pályázaton egyszer már indított épülettel többször nevezni nem lehet. Ez kizárást von maga után.

Zsűritagok és családtagjaik nem vehetnek részt a pályázaton. Nem lehet pályázó az a gazdasági társaság sem, amelyben a zsűritag vagy hozzátartozója tag, tisztségviselő vagy munkatárs.

A Baumit Kft. dolgozói, valamint hozzátartozóik, családtagjaik nem vehetnek részt a pályázaton.

A zsűri döntése, illetve a díj kifizetése jogi úton nem támadható.

A nevezés elküldése a pályázat feltételeinek elfogadását jelenti.

A Kiíró a nevezések feldolgozása során pótlólagos adatokat kérhet be. Az alaki vagy tartalmi feltételeknek meg nem felelő, hiányos jelentkezéseket a Kiíró indoklás nélkül elutasíthatja, a pályázatot kizárhatja.

Épületre, Pályázóra vonatkozó feltételek

Pályázható épület: Minimum háromlakásos társasházi lakóépület, vagy társasházi nyaralóépület. Pályázni lehet új építésű vagy olyan felújított házzal, amelyen jelentős homlokzati átalakítás történt. Azokkal a társasházakkal, amelyek csak új homlokzati hőszigetelést kaptak, illetve az ipari technológiával épült (panel) épületek felújításával az Utólagos homlokzati hőszigetelés kategóriában lehet pályázni. Társasház kategóriában pályázhatnak azok az épületek, amelyek vegyes rendeltetésűek, azaz lakó és szolgáltató egységek is vannak benne.

Építés, felújítás időpontja és helye: 2020. január 1. – 2023. május 31. között, Magyarországon épült vagy felújított épületek.

Az épülethez felhasznált anyagok: Kizárólag olyan épületekkel lehet pályázni, amelyeknek a homlokzati kialakításánál Baumit termékeket használtak fel.

Pályázó személye, jogállása: Az Év Homlokzata 2023 pályázatra kizárólag építészek és kivitelezők jelentkezhetnek (továbbiakban „Pályázó”). Tulajdonos (magánépíttető, beruházó) nem pályázhat. A pályázatot építészként és/vagy kivitelezőként magán (természetes) vagy jogi személy egyaránt beadhatja.

Építész pályázó esetén: Ha az épület tervezésében több építész vett részt, egyedül is pályázhat az az építész, akinek munkája bizonyítottan a homlokzat kialakításához kötődik.

Építész kötelezettsége: Az építész pályázónak kötelező feltüntetni az épületet jegyző esetleges társépítész(ek) nevét.

Kivitelező pályázó esetén: Ha az épület kivitelezésében több kivitelező vett részt, akár fő- és/vagy alvállalkozói minőségben, egyedül is pályázhat az a kivitelező, akinek munkája bizonyítottan a homlokzat kialakításához kötődik.

Kivitelező kötelezettsége: Új vagy építési engedély köteles felújított épület esetében a kivitelezőként résztvevő pályázónak kötelező feltüntetnie az épületet jegyző (engedélyezési és/vagy kiviteli terven szereplő) építész(ek) nevét.

Alvállalkozó esetében előfordulhat, hogy ő maga nem áll közvetlen kapcsolatban a megbízóval csak a fővállalkozóval. Ebben az esetben ezt célszerű jelezni a nevezéskor a megjegyzések rovatban. A díjat az nyerheti el, aki a pályázatot beadta. Ha al- és fővállalkozó együtt adják be a pályázatot, akkor a díj összege megoszlik a pályázatok arányában. Ha az al- és a fővállalkozó külön-külön adják be ugyanarra az épületre a pályázatot, a díj akkor is megoszlik a pályázatok arányában. Ha a fővállalkozó és az alvállalkozó nem tud megegyezni az esetleges pályázati díj jogosultságáról, kizárják magukat a pályázatból.

A nevezés során a projekt leírásban fel kell tüntetni, hogy a pályázó milyen feladatot látott el a projektben, vagyis építész, tervező, társépítész, társtervező, kivitelező stb.

Amennyiben jogi személy adja be a pályázatot, a jelentkezésnél meg kell nevezni a kapcsolattartó személyét és elérhetőségét. Jogi személy esetében a díj átvételéről a társaság mindenkori vezető tisztviselője dönt.

Közös pályázatok: Egyazon épület pályázásával indulhatnak közösen építészek/homlokzati rekonstrukciós tervezők és kivitelezők. Ebben az esetben a nyertes pályázók a díj összegét annyi részre elosztva és arányosan kapják meg, ahányan jelentkeztek.

Egyidejűen benyújtott pályázatok: Egyidejűnek minősülnek azok a pályázatok, amelyeket előzetes egyeztetés nélkül a pályázók építészként és kivitelezőként külön-külön nyújtanak be ugyanarra az épületre. Ebben az esetben a Kiíró a pályázati határidő lejárta után értesíti a pályázókat az egyidejű nevezésről, és az esetleges díjat a kiíró a pályázók arányában egyformán osztja meg.

Egyazon épülettel pályázhat akár építész, akár kivitelező közösen, illetve külön-külön egyidőben is (lsd. fenti definíciók).

Az jogosult a díjra, aki a pályázatot beadta, illetve akik beadták. Utólagosan az épület építésze, vagy kivitelezője, a kivitelező fő- vagy alvállalkozója nem formálhat jogot a díjra, ha ő maga nem pályázott. (Családi ház vagy magánszemély által építtetett társasház esetében a kommunikáció során a tulajdonos/beruházó „Magánszemélyként” szerepel.)

A Kiíró az Év Homlokzata pályázat, a Baumit Life Challenge nemzetközi építészeti pályázat, illetve a Baumit referenciatárának kommunikációjának során tünteti fel azoknak a nevét, akik a projektben részt vettek, de nem pályáztak.

Tulajdonosi (vagy beruházó/tulajdonos/társasház/középület képviseletére jogosult jogi személy, továbbá Tulajdonos) hozzájárulás: A pályázónak, a nevezés elküldésekor, kötelezően meg kell adnia a Tulajdonos nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, valamint csatolnia kell a pályázathoz az épület Tulajdonosának hozzájárulási nyilatkozatát. A Tulajdonos írásbeli hozzájárulását a pályázó szerzi be.

A tulajdonosi hozzájárulási nyilatkozattal teljesen megegyező tartalommal a kivitelezőtől és az építésztől is szükség van egy hozzájárulási nyilatkozatra. Ennek beszerzése szintén a pályázó feladata. A nyilatkozatokat a pályázati űrlapról lehet letölteni, majd kitöltés és aláírás után ugyan ide kell feltölteni.

A tulajdonosi, építészi és kivitelezői hozzájárulás hiányában a pályázat érvénytelen.

Fotódokumentáció: A pályázathoz legalább három fotót kell feltölteni a fotós megnevezésével az épület beazonosításának céljából. Ha szükségesnek találja, a Kiíró az épületről a zsűrizés megkezdéséig további fotókat készíttethet vagy kérhet be. Épületfelújításnál a zsűri munkáját megkönnyíti az eredeti állapotról készült fotó, amelyet a kommunikáció során a Kiíró is felhasználhat. A fotó feltöltésével és a fotót készítő nevének megadásával a Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Baumit ezeket ingyenesen felhasználja pályázatain, honlapjain és egyéb kommunikációs anyagain. A feltöltéssel a Pályázó egyben kifejezi azt, hogy a képek felhasználási joga őt illeti, és felelősséget vállal arra, hogy a fotók Baumit általi felhasználása esetén harmadik fél a Baumittal szemben anyagi igényt nem támaszthat. Ha a feltöltött fotókat nem a pályázó készítette, akkor szükséges kitöltetni a fotóssal a „Fotós felhasználási nyilatkozatot”, majd feltölteni a nevezési felületre.

Szerzői jogi nyilatkozatok, felhasználási és közzétételi engedélyek, egyéb rendelkezések

Referencia hozzájárulás: Az építész, kivitelező és a tulajdonos a hozzájárulási nyilatkozatok kitöltésével elfogadják, hogy a pályázott épületet a kiíró szakmai referenciaként használja fel.

Az épületről készített fényképeket, illetve videó-felvételeket a Baumit Kft. korlátozás nélkül felhasználhatja marketing- illetve oktatási tevékenysége során. A felhasználási jog kiterjed különösen, de nem kizárólagosan a honlapokon, prospektusokban, hirdetésekben, PR-cikkekben és prezentációk során történő, illetve jövőben megjelenő médiumokban való közzétételre, építészeti pályázatokon való részvételre idő, hely és módbeli megkötés nélkül. A fentiek érvényesek például a következő felületeken:

 • evhomlokzata.hu honlap
 • baumit.hu és baumit.com, illetve más Baumit országok honlapjai
 • Baumit Facebook oldal
 • Baumit Instagram oldal
 • kiállítás, pl.: Év Homlokzata díjkiosztó gála
 • Baumit által jegyzett média megjelenések
 • Baumit Life Challenge nemzetközi építészeti pályázat
 • szakmai rendezvények előadási anyaga stb.

A Pályázó a nevezéssel együtt kijelenti, hogy a pályázaton való részvétele harmadik személy jogát nem érinti, nem sérti. Ezzel kapcsolatban az esetleges jogkövetkezményt a Pályázó viseli.

A pályázott és/vagy díjazott építészeti alkotások dokumentációi, fotói, publicitási és kiállítási joggal, a Pályázók szerzői jogainak betartása mellett a Kiíró tulajdonába kerülnek.

Egyéb rendelkezések: A Kiíró fenntartja a lehetőségét, hogy a zsűri összetételét előre nem látható okok miatt megváltoztassa.  A Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy a zsűri döntésének értelmében a díjakat megossza, vagy ne adjon ki kategória díjat. Ezekről a döntésekről a Kiíró nem köteles a pályázat résztvevőit külön tájékoztatni.

 

Részletes pályázati kiírás letöltése

Középület kategória díj

Díj, díjazás

Díj értéke: Nettó 1 000 000 Ft, a járulékterheket a Kiíró vállalja.

A Kiíró fenntartja a jogot a díjak megosztására és a díjazás módosítására.

A pályázat menete

Nevezés módja: A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az evhomlokzata.hu honlap „Nevezés" aloldalán a kért adatok kitöltésével,  fényképek, esetleges illusztrációk és nyilatkozatok feltöltésével. A nevezéshez egyszeri regisztráció szükséges. A pályázat beadási határidejéig a nevezés kiegészíthető, módosítható.

Nevezési határidő: 2023. május 31. éjfél.

Eredményhirdetés: Várhatóan 2023 novemberében lesz. A pontos időpontot a Kiíró az evhomlokzata.hu honlapon teszi közzé.

Az elbírálás menete: A beérkezett pályaművek fotói alapján a zsűri első körben online kiválasztja a döntőbe kerülő épületeket. Ezután a zsűri összeül, és kiválasztja az Év Homlokzata 2023 nyertes épületeit.

Az eredményhirdetést követő 30 napon belül a díjak átvételéről a Kiíró egyeztet a díjazottal. Amennyiben a pályázat nyertese az általa az online jelentkezéskor megadott címen nem értesíthető, vagy a pályázati díjra a kihirdetést követő 60 napon belül nem jelentkezik, a Kiíró szabadon rendelkezik a díj összegével.

Általános rendelkezések

Az Év Homlokzata pályázaton egyszer már indított épülettel többször nevezni nem lehet. Ez kizárást von maga után.

Zsűritagok és családtagjaik nem vehetnek részt a pályázaton. Nem lehet pályázó az a gazdasági társaság sem, amelyben a zsűritag vagy hozzátartozója tag, tisztségviselő vagy munkatárs.

A Baumit Kft. dolgozói, valamint hozzátartozóik, családtagjaik nem vehetnek részt a pályázaton.

A zsűri döntése, illetve a díj kifizetése jogi úton nem támadható.

A nevezés elküldése a pályázat feltételeinek elfogadását jelenti.

A Kiíró a nevezések feldolgozása során pótlólagos adatokat kérhet be. Az alaki vagy tartalmi feltételeknek meg nem felelő, hiányos jelentkezéseket a Kiíró indoklás nélkül elutasíthatja, a pályázatot kizárhatja.

Épületre, Pályázóra vonatkozó feltételek

Pályázható épület: A pályázat szempontjából középületnek minősül minden olyan épület, amely közösségi feladatot lát el; például szolgáltatási, kulturális, oktatási, sport, szociális, egyházi, vendéglátási stb. területen. Pályázni új építésű vagy olyan felújított épülettel lehet, amelyen jelentős homlokzati átalakítás történt. Azokkal a középületekkel, melyek csak új homlokzati hőszigetelést kaptak az Utólagos homlokzati hőszigetelés kategóriában lehet pályázni.

Építés, felújítás időpontja és helye: 2020. január 1. – 2023. május 31. között, Magyarországon épült vagy felújított épületek.

Az épülethez felhasznált anyagok: Kizárólag olyan épületekkel lehet pályázni, amelyeknek a homlokzati kialakításánál Baumit termékeket használtak fel.

Pályázó személye, jogállása: Az Év Homlokzata 2023 pályázatra kizárólag építészek és kivitelezők jelentkezhetnek (továbbiakban „Pályázó”). Tulajdonos (magánépíttető, beruházó) nem pályázhat. A pályázatot építészként és/vagy kivitelezőként magán (természetes) vagy jogi személy egyaránt beadhatja.

Építész pályázó esetén: Ha az épület tervezésében több építész vett részt, egyedül is pályázhat az az építész, akinek munkája bizonyítottan a homlokzat kialakításához kötődik.

Építész kötelezettsége: Az építész pályázónak kötelező feltüntetni az épületet jegyző esetleges társépítész(ek) nevét.

Kivitelező pályázó esetén: Ha az épület kivitelezésében több kivitelező vett részt, akár fő- és/vagy alvállalkozói minőségben, egyedül is pályázhat az a kivitelező, akinek munkája bizonyítottan a homlokzat kialakításához kötődik.

Kivitelező kötelezettsége: Új vagy építési engedély köteles felújított épület esetében a kivitelezőként résztvevő pályázónak kötelező feltüntetnie az épületet jegyző (engedélyezési és/vagy kiviteli terven szereplő) építész(ek) nevét.

Alvállalkozó esetében előfordulhat, hogy ő maga nem áll közvetlen kapcsolatban a megbízóval csak a fővállalkozóval. Ebben az esetben ezt célszerű jelezni a nevezéskor a megjegyzések rovatban. A díjat az nyerheti el, aki a pályázatot beadta. Ha al- és fővállalkozó együtt adják be a pályázatot, akkor a díj összege megoszlik a pályázatok arányában. Ha az al- és a fővállalkozó külön-külön adják be ugyanarra az épületre a pályázatot, a díj akkor is megoszlik a pályázatok arányában. Ha a fővállalkozó és az alvállalkozó nem tud megegyezni az esetleges pályázati díj jogosultságáról, kizárják magukat a pályázatból.

A nevezés során a projekt leírásban fel kell tüntetni, hogy a pályázó milyen feladatot látott el a projektben, vagyis építész, tervező, társépítész, társtervező, kivitelező stb.

Amennyiben jogi személy adja be a pályázatot, a jelentkezésnél meg kell nevezni a kapcsolattartó személyét és elérhetőségét. Jogi személy esetében a díj átvételéről a társaság mindenkori vezető tisztviselője dönt.

Közös pályázatok: Egyazon épület pályázásával indulhatnak közösen építészek/homlokzati rekonstrukciós tervezők és kivitelezők. Ebben az esetben a nyertes pályázók a díj összegét annyi részre elosztva és arányosan kapják meg, ahányan jelentkeztek.

Egyidejűen benyújtott pályázatok: Egyidejűnek minősülnek azok a pályázatok, amelyeket előzetes egyeztetés nélkül a pályázók építészként és kivitelezőként külön-külön nyújtanak be ugyanarra az épületre. Ebben az esetben a Kiíró a pályázati határidő lejárta után értesíti a pályázókat az egyidejű nevezésről, és az esetleges díjat a kiíró a pályázók arányában egyformán osztja meg.

Egyazon épülettel pályázhat akár építész, akár kivitelező közösen, illetve külön-külön egyidőben is (lsd. fenti definíciók).

Az jogosult a díjra, aki a pályázatot beadta, illetve akik beadták. Utólagosan az épület építésze, vagy kivitelezője, a kivitelező fő- vagy alvállalkozója nem formálhat jogot a díjra, ha ő maga nem pályázott.

A Kiíró az Év Homlokzata pályázat, a Baumit Life Challenge nemzetközi építészeti pályázat, illetve a Baumit referenciatárának kommunikációjának során tünteti fel azoknak a nevét, akik a projektben részt vettek, de nem pályáztak.

Tulajdonosi (vagy beruházó/tulajdonos/társasház/középület képviseletére jogosult jogi személy, továbbá Tulajdonos) hozzájárulás: A pályázónak, a nevezés elküldésekor, kötelezően meg kell adnia a Tulajdonos nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, valamint csatolnia kell a pályázathoz az épület Tulajdonosának hozzájárulási nyilatkozatát. A Tulajdonos írásbeli hozzájárulását a pályázó szerzi be.

A tulajdonosi hozzájárulási nyilatkozattal teljesen megegyező tartalommal a kivitelezőtől és az építésztől is szükség van egy hozzájárulási nyilatkozatra. Ennek beszerzése szintén a pályázó feladata. A nyilatkozatokat a pályázati űrlapról lehet letölteni, majd kitöltés és aláírás után ugyan ide kell feltölteni.

A tulajdonosi, építészi és kivitelezői hozzájárulás hiányában a pályázat érvénytelen.

Fotódokumentáció: A pályázathoz legalább három fotót kell feltölteni a fotós megnevezésével az épület beazonosításának céljából. Ha szükségesnek találja, a Kiíró az épületről a zsűrizés megkezdéséig további fotókat készíttethet vagy kérhet be. Épületfelújításnál a zsűri munkáját megkönnyíti az eredeti állapotról készült fotó, amelyet a kommunikáció során a Kiíró is felhasználhat. A fotó feltöltésével és a fotót készítő nevének megadásával a Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Baumit ezeket ingyenesen felhasználja pályázatain, honlapjain és egyéb kommunikációs anyagain. A feltöltéssel a Pályázó egyben kifejezi azt, hogy a képek felhasználási joga őt illeti, és felelősséget vállal arra, hogy a fotók Baumit általi felhasználása esetén harmadik fél a Baumittal szemben anyagi igényt nem támaszthat. Ha a feltöltött fotókat nem a pályázó készítette, akkor szükséges kitöltetni a fotóssal a „Fotós felhasználási nyilatkozatot”, majd feltölteni a nevezési felületre.

Szerzői jogi nyilatkozatok, felhasználási és közzétételi engedélyek, egyéb rendelkezések

Referencia hozzájárulás: Az építész, kivitelező és a tulajdonos a hozzájárulási nyilatkozatok kitöltésével elfogadják, hogy a pályázott épületet a kiíró szakmai referenciaként használja fel.

Az épületről készített fényképeket, illetve videó-felvételeket a Baumit Kft. korlátozás nélkül felhasználhatja marketing- illetve oktatási tevékenysége során. A felhasználási jog kiterjed különösen, de nem kizárólagosan a honlapokon, prospektusokban, hirdetésekben, PR-cikkekben és prezentációk során történő, illetve jövőben megjelenő médiumokban való közzétételre, építészeti pályázatokon való részvételre idő, hely és módbeli megkötés nélkül. A fentiek érvényesek például a következő felületeken:

 • evhomlokzata.hu honlap
 • baumit.hu és baumit.com, illetve más Baumit országok honlapjai
 • Baumit Facebook oldal
 • Baumit Instagram oldal
 • kiállítás, pl.: Év Homlokzata díjkiosztó gála
 • Baumit által jegyzett média megjelenések
 • Baumit Life Challenge nemzetközi építészeti pályázat
 • szakmai rendezvények előadási anyaga stb.

A Pályázó a nevezéssel együtt kijelenti, hogy a pályázaton való részvétele harmadik személy jogát nem érinti, nem sérti. Ezzel kapcsolatban az esetleges jogkövetkezményt a Pályázó viseli.

A pályázott és/vagy díjazott építészeti alkotások dokumentációi, fotói, publicitási és kiállítási joggal, a Pályázók szerzői jogainak betartása mellett a Kiíró tulajdonába kerülnek.

Egyéb rendelkezések: A Kiíró fenntartja a lehetőségét, hogy a zsűri összetételét előre nem látható okok miatt megváltoztassa.  A Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy a zsűri döntésének értelmében a díjakat megossza, vagy ne adjon ki kategória díjat. Ezekről a döntésekről a Kiíró nem köteles a pályázat résztvevőit külön tájékoztatni.

Részletes pályázati kiírás letöltése

Utólagos homlokzati hőszigetelés kategória díj

Díj, díjazás

Díj értéke: Nettó 1 000 000 Ft, a járulékterheket a Kiíró vállalja.

A Kiíró fenntartja a jogot a díjak megosztására és a díjazás módosítására.

A pályázat menete

Nevezés módja: A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az evhomlokzata.hu honlap „Nevezés" aloldalán a kért adatok kitöltésével,  fényképek, esetleges illusztrációk és nyilatkozatok feltöltésével. A nevezéshez egyszeri regisztráció szükséges. A pályázat beadási határidejéig a nevezés kiegészíthető, módosítható.

Nevezési határidő: 2023. május 31. éjfél.

Eredményhirdetés: Várhatóan 2023 novemberében lesz. A pontos időpontot a Kiíró az evhomlokzata.hu honlapon teszi közzé.

Az elbírálás menete: A beérkezett pályaművek fotói alapján a zsűri első körben online kiválasztja a döntőbe kerülő épületeket. Ezután a zsűri összeül, és kiválasztja az Év Homlokzata 2023 nyertes épületeit.

Az eredményhirdetést követő 30 napon belül a díjak átvételéről a Kiíró egyeztet a díjazottal. Amennyiben a pályázat nyertese az általa az online jelentkezéskor megadott címen nem értesíthető, vagy a pályázati díjra a kihirdetést követő 60 napon belül nem jelentkezik, a Kiíró szabadon rendelkezik a díj összegével.

Általános rendelkezések

Az Év Homlokzata pályázaton egyszer már indított épülettel többször nevezni nem lehet. Ez kizárást von maga után.

Zsűritagok és családtagjaik nem vehetnek részt a pályázaton. Nem lehet pályázó az a gazdasági társaság sem, amelyben a zsűritag vagy hozzátartozója tag, tisztségviselő vagy munkatárs.

A Baumit Kft. dolgozói, valamint hozzátartozóik, családtagjaik nem vehetnek részt a pályázaton.

A zsűri döntése, illetve a díj kifizetése jogi úton nem támadható.

A nevezés elküldése a pályázat feltételeinek elfogadását jelenti.

A Kiíró a nevezések feldolgozása során pótlólagos adatokat kérhet be. Az alaki vagy tartalmi feltételeknek meg nem felelő, hiányos jelentkezéseket a Kiíró indoklás nélkül elutasíthatja, a pályázatot kizárhatja.

Épületre, Pályázóra vonatkozó feltételek

Pályázható épület: A kategóriába olyan meglévő épületek tartoznak, melyeken utólagos homlokzati hőszigetelés történt, például családi és társasházak, középületek, panelépületek stb.

Építés, felújítás időpontja és helye: 2020. január 1. – 2023. május 31. között, Magyarországon épült vagy felújított épületek.

Az épülethez felhasznált anyagok: Kizárólag olyan épületekkel lehet pályázni, amelyeknek a homlokzati kialakításánál Baumit termékeket használtak fel.

Pályázó személye, jogállása: Az Év Homlokzata 2023 pályázatra kizárólag építészek és kivitelezők jelentkezhetnek (továbbiakban „Pályázó”). Tulajdonos (magánépíttető, beruházó) nem pályázhat. A pályázatot építészként és/vagy kivitelezőként magán (természetes) vagy jogi személy egyaránt beadhatja.

Építész pályázó esetén: Ha az épület tervezésében több építész vett részt, egyedül is pályázhat az az építész, akinek munkája bizonyítottan a homlokzat kialakításához kötődik.

Építész kötelezettsége: Az építész pályázónak kötelező feltüntetni az épületet jegyző esetleges társépítész(ek) nevét.

Kivitelező pályázó esetén: Ha az épület kivitelezésében több kivitelező vett részt, akár fő- és/vagy alvállalkozói minőségben, egyedül is pályázhat az a kivitelező, akinek munkája bizonyítottan a homlokzat kialakításához kötődik.

Kivitelező kötelezettsége: Új vagy építési engedély köteles felújított épület esetében a kivitelezőként résztvevő pályázónak kötelező feltüntetnie az épületet jegyző (engedélyezési és/vagy kiviteli terven szereplő) építész(ek) nevét.

Alvállalkozó esetében előfordulhat, hogy ő maga nem áll közvetlen kapcsolatban a megbízóval csak a fővállalkozóval. Ebben az esetben ezt célszerű jelezni a nevezéskor a megjegyzések rovatban. A díjat az nyerheti el, aki a pályázatot beadta. Ha al- és fővállalkozó együtt adják be a pályázatot, akkor a díj összege megoszlik a pályázatok arányában. Ha az al- és a fővállalkozó külön-külön adják be ugyanarra az épületre a pályázatot, a díj akkor is megoszlik a pályázatok arányában. Ha a fővállalkozó és az alvállalkozó nem tud megegyezni az esetleges pályázati díj jogosultságáról, kizárják magukat a pályázatból.

A nevezés során a projekt leírásban fel kell tüntetni, hogy a pályázó milyen feladatot látott el a projektben, vagyis építész, tervező, társépítész, társtervező, kivitelező stb.

Amennyiben jogi személy adja be a pályázatot, a jelentkezésnél meg kell nevezni a kapcsolattartó személyét és elérhetőségét. Jogi személy esetében a díj átvételéről a társaság mindenkori vezető tisztviselője dönt.

Közös pályázatok: Egyazon épület pályázásával indulhatnak közösen építészek/homlokzati rekonstrukciós tervezők és kivitelezők. Ebben az esetben a nyertes pályázók a díj összegét annyi részre elosztva és arányosan kapják meg, ahányan jelentkeztek.

Egyidejűen benyújtott pályázatok: Egyidejűnek minősülnek azok a pályázatok, amelyeket előzetes egyeztetés nélkül a pályázók építészként és kivitelezőként külön-külön nyújtanak be ugyanarra az épületre. Ebben az esetben a Kiíró a pályázati határidő lejárta után értesíti a pályázókat az egyidejű nevezésről, és az esetleges díjat a kiíró a pályázók arányában egyformán osztja meg.

Egyazon épülettel pályázhat akár építész, akár kivitelező közösen, illetve külön-külön egyidőben is (lsd. fenti definíciók).

Az jogosult a díjra, aki a pályázatot beadta, illetve akik beadták. Utólagosan az épület építésze, vagy kivitelezője, a kivitelező fő- vagy alvállalkozója nem formálhat jogot a díjra, ha ő maga nem pályázott.

A Kiíró az Év Homlokzata pályázat, a Baumit Life Challenge nemzetközi építészeti pályázat, illetve a Baumit referenciatárának kommunikációjának során tünteti fel azoknak a nevét, akik a projektben részt vettek, de nem pályáztak.

Tulajdonosi (vagy beruházó/tulajdonos/társasház/középület képviseletére jogosult jogi személy, továbbá Tulajdonos) hozzájárulás: A pályázónak, a nevezés elküldésekor, kötelezően meg kell adnia a Tulajdonos nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, valamint csatolnia kell a pályázathoz az épület Tulajdonosának hozzájárulási nyilatkozatát. A Tulajdonos írásbeli hozzájárulását a pályázó szerzi be.

A tulajdonosi hozzájárulási nyilatkozattal teljesen megegyező tartalommal a kivitelezőtől és az építésztől is szükség van egy hozzájárulási nyilatkozatra. Ennek beszerzése szintén a pályázó feladata. A nyilatkozatokat a pályázati űrlapról lehet letölteni, majd kitöltés és aláírás után ugyan ide kell feltölteni.

A tulajdonosi, építészi és kivitelezői hozzájárulás hiányában a pályázat érvénytelen.

Fotódokumentáció: A pályázathoz legalább három fotót kell feltölteni a fotós megnevezésével az épület beazonosításának céljából. Ha szükségesnek találja, a Kiíró az épületről a zsűrizés megkezdéséig további fotókat készíttethet vagy kérhet be. Épületfelújításnál a zsűri munkáját megkönnyíti az eredeti állapotról készült fotó, amelyet a kommunikáció során a Kiíró is felhasználhat. A fotó feltöltésével és a fotót készítő nevének megadásával a Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Baumit ezeket ingyenesen felhasználja pályázatain, honlapjain és egyéb kommunikációs anyagain. A feltöltéssel a Pályázó egyben kifejezi azt, hogy a képek felhasználási joga őt illeti, és felelősséget vállal arra, hogy a fotók Baumit általi felhasználása esetén harmadik fél a Baumittal szemben anyagi igényt nem támaszthat. Ha a feltöltött fotókat nem a pályázó készítette, akkor szükséges kitöltetni a fotóssal a „Fotós felhasználási nyilatkozatot”, majd feltölteni a nevezési felületre.

Szerzői jogi nyilatkozatok, felhasználási és közzétételi engedélyek, egyéb rendelkezések

Referencia hozzájárulás: Az építész, kivitelező és a tulajdonos a hozzájárulási nyilatkozatok kitöltésével elfogadják, hogy a pályázott épületet a kiíró szakmai referenciaként használja fel.

Az épületről készített fényképeket, illetve videó-felvételeket a Baumit Kft. korlátozás nélkül felhasználhatja marketing- illetve oktatási tevékenysége során. A felhasználási jog kiterjed különösen, de nem kizárólagosan a honlapokon, prospektusokban, hirdetésekben, PR-cikkekben és prezentációk során történő, illetve jövőben megjelenő médiumokban való közzétételre, építészeti pályázatokon való részvételre idő, hely és módbeli megkötés nélkül. A fentiek érvényesek például a következő felületeken:

 • evhomlokzata.hu honlap
 • baumit.hu és baumit.com, illetve más Baumit országok honlapjai
 • Baumit Facebook oldal
 • Baumit Instagram oldal
 • kiállítás, pl.: Év Homlokzata díjkiosztó gála
 • Baumit által jegyzett média megjelenések
 • Baumit Life Challenge nemzetközi építészeti pályázat
 • szakmai rendezvények előadási anyaga stb.

A Pályázó a nevezéssel együtt kijelenti, hogy a pályázaton való részvétele harmadik személy jogát nem érinti, nem sérti. Ezzel kapcsolatban az esetleges jogkövetkezményt a Pályázó viseli.

A pályázott és/vagy díjazott építészeti alkotások dokumentációi, fotói, publicitási és kiállítási joggal, a Pályázók szerzői jogainak betartása mellett a Kiíró tulajdonába kerülnek.

Egyéb rendelkezések: A Kiíró fenntartja a lehetőségét, hogy a zsűri összetételét előre nem látható okok miatt megváltoztassa.  A Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy a zsűri döntésének értelmében a díjakat megossza, vagy ne adjon ki kategória díjat. Ezekről a döntésekről a Kiíró nem köteles a pályázat résztvevőit külön tájékoztatni.

Részletes pályázati kiírás letöltése

műemlék kategória díj

Díj, díjazás

Díj értéke: Nettó 1 000 000 Ft, a járulékterheket a Kiíró vállalja.

A Kiíró fenntartja a jogot a díjak megosztására és a díjazás módosítására.

A pályázat menete

Nevezés módja: A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az evhomlokzata.hu honlap „Nevezés" aloldalán a kért adatok kitöltésével,  fényképek, esetleges illusztrációk és nyilatkozatok feltöltésével. A nevezéshez egyszeri regisztráció szükséges. A pályázat beadási határidejéig a nevezés kiegészíthető, módosítható.

Nevezési határidő: 2023. május 31. éjfél.

Eredményhirdetés: Várhatóan 2023 novemberében lesz. A pontos időpontot a Kiíró az evhomlokzata.hu honlapon teszi közzé.

Az elbírálás menete: A beérkezett pályaművek fotói alapján a zsűri első körben online kiválasztja a döntőbe kerülő épületeket. Ezután a zsűri összeül, és kiválasztja az Év Homlokzata 2023 nyertes épületeit.

Az eredményhirdetést követő 30 napon belül a díjak átvételéről a Kiíró egyeztet a díjazottal. Amennyiben a pályázat nyertese az általa az online jelentkezéskor megadott címen nem értesíthető, vagy a pályázati díjra a kihirdetést követő 60 napon belül nem jelentkezik, a Kiíró szabadon rendelkezik a díj összegével.

Általános rendelkezések

Az Év Homlokzata pályázaton egyszer már indított épülettel többször nevezni nem lehet. Ez kizárást von maga után.

Zsűritagok és családtagjaik nem vehetnek részt a pályázaton. Nem lehet pályázó az a gazdasági társaság sem, amelyben a zsűritag vagy hozzátartozója tag, tisztségviselő vagy munkatárs.

A Baumit Kft. dolgozói, valamint hozzátartozóik, családtagjaik nem vehetnek részt a pályázaton.

A zsűri döntése, illetve a díj kifizetése jogi úton nem támadható.

A nevezés elküldése a pályázat feltételeinek elfogadását jelenti.

A Kiíró a nevezések feldolgozása során pótlólagos adatokat kérhet be. Az alaki vagy tartalmi feltételeknek meg nem felelő, hiányos jelentkezéseket a Kiíró indoklás nélkül elutasíthatja, a pályázatot kizárhatja.

Épületre, Pályázóra vonatkozó feltételek

Pályázható épület: A kategória műemlékek, műemléki védettség, helyi védettség vagy műemlék jellegű, illetve értékes, régi épületek homlokzati felújítására vonatkozik (továbbiakban „Műemlék”). A pályázatban részt vehetnek lakóépületek, közintézmények, ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi, szolgáltatói, egyházi stb. rendeltetésű épületek vagy építmények. Azokat az épületeket, melyek csak új homlokzati hőszigetelést kaptak az Utólagos homlokzati hőszigetelés kategóriában lehet pályázni.

Építés, felújítás időpontja és helye: 2020. január 1. – 2023. május 31. között, Magyarországon épült vagy felújított épületek.

Az épülethez felhasznált anyagok: Kizárólag olyan épületekkel lehet pályázni, amelyeknek a homlokzati kialakításánál Baumit termékeket használtak fel.

Pályázó személye, jogállása: Az Év Homlokzata 2023 pályázatra kizárólag építészek és kivitelezők jelentkezhetnek (továbbiakban „Pályázó”). Tulajdonos (magánépíttető, beruházó) nem pályázhat. A pályázatot építészként és/vagy kivitelezőként magán (természetes) vagy jogi személy egyaránt beadhatja.

Építész pályázó esetén: Ha az épület tervezésében több építész vett részt, egyedül is pályázhat az az építész, akinek munkája bizonyítottan a homlokzat kialakításához kötődik.

Építész kötelezettsége: Az építész pályázónak kötelező feltüntetni az épületet jegyző esetleges társépítész(ek) nevét.

Kivitelező pályázó esetén: Ha az épület kivitelezésében több kivitelező vett részt, akár fő- és/vagy alvállalkozói minőségben, egyedül is pályázhat az a kivitelező, akinek munkája bizonyítottan a homlokzat kialakításához kötődik.

Kivitelező kötelezettsége: Építési engedély köteles felújított épület esetében a kivitelezőként résztvevő pályázónak kötelező feltüntetnie az épületet jegyző (engedélyezési és/vagy kiviteli terven szereplő) építész(ek) nevét.

Alvállalkozó esetében előfordulhat, hogy ő maga nem áll közvetlen kapcsolatban a megbízóval csak a fővállalkozóval. Ebben az esetben ezt célszerű jelezni a nevezéskor a megjegyzések rovatban. A díjat az nyerheti el, aki a pályázatot beadta. Ha al- és fővállalkozó együtt adják be a pályázatot, akkor a díj összege megoszlik a pályázatok arányában. Ha az al- és a fővállalkozó külön-külön adják be ugyanarra az épületre a pályázatot, a díj akkor is megoszlik a pályázatok arányában. Ha a fővállalkozó és az alvállalkozó nem tud megegyezni az esetleges pályázati díj jogosultságáról, kizárják magukat a pályázatból.

A nevezés során a projekt leírásban fel kell tüntetni, hogy a pályázó milyen feladatot látott el a projektben, vagyis építész, tervező, társépítész, társtervező, kivitelező stb.

Amennyiben jogi személy adja be a pályázatot, a jelentkezésnél meg kell nevezni a kapcsolattartó személyét és elérhetőségét. Jogi személy esetében a díj átvételéről a társaság mindenkori vezető tisztviselője dönt.

Közös pályázatok: Egyazon épület pályázásával indulhatnak közösen építészek/homlokzati rekonstrukciós tervezők és kivitelezők. Ebben az esetben a nyertes pályázók a díj összegét annyi részre elosztva és arányosan kapják meg, ahányan jelentkeztek.

Egyidejűen benyújtott pályázatok: Egyidejűnek minősülnek azok a pályázatok, amelyeket előzetes egyeztetés nélkül a pályázók építészként és kivitelezőként külön-külön nyújtanak be ugyanarra az épületre. Ebben az esetben a Kiíró a pályázati határidő lejárta után értesíti a pályázókat az egyidejű nevezésről, és az esetleges díjat a kiíró a pályázók arányában egyformán osztja meg.

Egyazon épülettel pályázhat akár építész, akár kivitelező közösen, illetve külön-külön egyidőben is (lsd. fenti definíciók).

Az jogosult a díjra, aki a pályázatot beadta, illetve akik beadták. Utólagosan az épület építésze, vagy kivitelezője, a kivitelező fő- vagy alvállalkozója nem formálhat jogot a díjra, ha ő maga nem pályázott.

A Kiíró az Év Homlokzata pályázat, a Baumit Life Challenge nemzetközi építészeti pályázat, illetve a Baumit referenciatárának kommunikációjának során tünteti fel azoknak a nevét, akik a projektben részt vettek, de nem pályáztak.

Tulajdonosi (vagy beruházó/tulajdonos/társasház/középület képviseletére jogosult jogi személy, továbbá Tulajdonos) hozzájárulás: A pályázónak, a nevezés elküldésekor, kötelezően meg kell adnia a Tulajdonos nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, valamint csatolnia kell a pályázathoz az épület Tulajdonosának hozzájárulási nyilatkozatát. A Tulajdonos írásbeli hozzájárulását a pályázó szerzi be.

A tulajdonosi hozzájárulási nyilatkozattal teljesen megegyező tartalommal a kivitelezőtől és az építésztől is szükség van egy hozzájárulási nyilatkozatra. Ennek beszerzése szintén a pályázó feladata. A nyilatkozatokat a pályázati űrlapról lehet letölteni, majd kitöltés és aláírás után ugyan ide kell feltölteni.

A tulajdonosi, építészi és kivitelezői hozzájárulás hiányában a pályázat érvénytelen.

Fotódokumentáció: A pályázathoz legalább három fotót kell feltölteni a fotós megnevezésével az épület beazonosításának céljából. Ha szükségesnek találja, a Kiíró az épületről a zsűrizés megkezdéséig további fotókat készíttethet vagy kérhet be. Épületfelújításnál a zsűri munkáját megkönnyíti az eredeti állapotról készült fotó, amelyet a kommunikáció során a Kiíró is felhasználhat. A fotó feltöltésével és a fotót készítő nevének megadásával a Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Baumit ezeket ingyenesen felhasználja pályázatain, honlapjain és egyéb kommunikációs anyagain. A feltöltéssel a Pályázó egyben kifejezi azt, hogy a képek felhasználási joga őt illeti, és felelősséget vállal arra, hogy a fotók Baumit általi felhasználása esetén harmadik fél a Baumittal szemben anyagi igényt nem támaszthat. Ha a feltöltött fotókat nem a pályázó készítette, akkor szükséges kitöltetni a fotóssal a „Fotós felhasználási nyilatkozatot”, majd feltölteni a nevezési felületre.

Szerzői jogi nyilatkozatok, felhasználási és közzétételi engedélyek, egyéb rendelkezések

Referencia hozzájárulás: Az építész, kivitelező és a tulajdonos a hozzájárulási nyilatkozatok kitöltésével elfogadják, hogy a pályázott épületet a kiíró szakmai referenciaként használja fel.

Az épületről készített fényképeket, illetve videó-felvételeket a Baumit Kft. korlátozás nélkül felhasználhatja marketing- illetve oktatási tevékenysége során. A felhasználási jog kiterjed különösen, de nem kizárólagosan a honlapokon, prospektusokban, hirdetésekben, PR-cikkekben és prezentációk során történő, illetve jövőben megjelenő médiumokban való közzétételre, építészeti pályázatokon való részvételre idő, hely és módbeli megkötés nélkül. A fentiek érvényesek például a következő felületeken:

 • evhomlokzata.hu honlap
 • baumit.hu és baumit.com, illetve más Baumit országok honlapjai
 • Baumit Facebook oldal
 • Baumit Instagram oldal
 • kiállítás, pl.: Év Homlokzata díjkiosztó gála
 • Baumit által jegyzett média megjelenések
 • Baumit Life Challenge nemzetközi építészeti pályázat
 • szakmai rendezvények előadási anyaga stb.

A Pályázó a nevezéssel együtt kijelenti, hogy a pályázaton való részvétele harmadik személy jogát nem érinti, nem sérti. Ezzel kapcsolatban az esetleges jogkövetkezményt a Pályázó viseli.

A pályázott és/vagy díjazott építészeti alkotások dokumentációi, fotói, publicitási és kiállítási joggal, a Pályázók szerzői jogainak betartása mellett a Kiíró tulajdonába kerülnek.

Egyéb rendelkezések: A Kiíró fenntartja a lehetőségét, hogy a zsűri összetételét előre nem látható okok miatt megváltoztassa.  A Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy a zsűri döntésének értelmében a díjakat megossza, vagy ne adjon ki kategória díjat. Ezekről a döntésekről a Kiíró nem köteles a pályázat résztvevőit külön tájékoztatni.

Részletes pályázati kiírás letöltése
Zsűri – 2023

Az Év Homlokzata 2023 pályázat szakmaiságát a független zsűri garantálja, melynek tagjai neves építészek, egyetemi docens, szakújságíró és a szakágazat képviselője.

Jánosi János
Ybl-díjas, Pro Architectura-díjas építész
Vadász Bence
Ybl-díjas, Pro Architectura-díjas építész
Máté Klára
a Magyar Építéstechnika főszerkesztője, Lechner Ödön és Ezüst Ácsceruza Díjas
Vidor Győző
Xella közép-európai igazgató
Dr. Tari Gábor
PhD egyetemi docens, BME Rajzi és Formaismereti Tanszék, Színdinamika Szakmérnöki Műhely
Partnerek
A pályázat védnöke:

Magyar Építőművészek Szövetsége
Hírek és Sajtó
2023
ÉV HOMLOKZATA 2023 – KÖZÖNSÉGSZAVAZÁS

2023.09.06.

Ön melyik családi házba költözne be szívesen? Szavazzon a legszebb építészeti megoldásokra! - Elindult az Év Homlokzata 2023 pályázat közönségszavazása

 

Elindult az Év Homlokzata pályázat közönségszavazása, amelyen bárki leadhatja szavazatát az idén versenyben lévő családi házakra. A szavazatokat 2023. szeptember 30-ig lehet leadni az evhomlokzata.hu oldalon keresztül.

 

Az egyik legrangosabb és legmagasabb díjazású építészeti megmérettetés, az Év Homlokzata alapítója és főtámogatója a Baumit, védnöke pedig a Magyar Építőművészek Szövetsége. A szervezők a korábbi évekhez hasonlóan idén is az egész országból, öt kategóriában várták a legizgalmasabb homlokzati megoldásokat: családi ház, társasház, középület, energetikai felújítás, műemlék felújítás. A pályázaton mind építészek, mind kivitelezők indulhattak, amennyiben az új vagy újonnan felújított homlokzatok megalkotásához Baumit termékeket használtak.

A beérkezett pályázatokat minden évben neves építészekből és szakértőkből álló, független szakmai zsűri bírálja el. Az eredményt novemberben hirdetik ki, de addig is, családi ház kategóriában a zsűri mellett Ön is díjazhatja a kedvenc épületét!  A közönségszavazás nyertese oklevél elismerésben részesül.

 

„Családi ház kategóriában idén 35 nevezés érkezett az ország minden tájáról; Szombathelytől, Biatorbágyon át egészen Berettyóújfaluig. Nagyon örülünk annak, hogy az Év Homlokzata verseny népszerűsége töretlen és mind az építészek, mind a kivitelezők évről évre szívesen nevezik az elkészült alkotásokat. November 16-án a Magyar Zene Házában tartandó díjátadón kiderül, egyetért-e a közönség a zsűrivel!” – mondta el a beérkezett pályázatok kapcsán Járomi Judit, a Baumit ügyvezető igazgatója.

 

HOGYAN LEHET SZAVAZNI A LEGSZEBB ÉPÜLETEKRE?

 

A szavazatokat elektronikus úton, az evhomlokzata.hu weboldalon keresztül lehet leadni 2023. szeptember 30-ig.

 

A weboldalon megtekintheti az összes jelöltet, a Bővebben gombra kattintva több képet is megnézhet, és megtudhatja, milyen Baumit anyagokkal készült a ház homlokzata, ki a tervezője és a kivitelezője, az épület melyik településen található.

 

Több épületre is voksolhat, egy nap legfeljebb 3 családi házra adhatja le szavazatát. A már leadott szavazat nem visszavonható. Az a családi ház, amelyik a legtöbb szavazatot kapta, a közönségszavazás nyertese lesz, és az Év Homlokzata 2023 díjkiosztóján átveheti a pályázat közönségdíjának oklevelét, a közönségdíj anyagi juttatással nem jár.

 

További információ: evhomlokzata@baumit.hu.

 

KÉP ÉS SZÖVEG LETÖLTÉS
Baumit logó
Sajtóközlemény
Baumit Év Homlokzata 2023 Építészeti Pályázat - logó
letöltés

ÉV HOMLOKZATA 2023 - PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSA

2023.04.25.

Nevezési határidő hosszabbítás – május 31-ig még jelentkezhet az Év Homlokzata 2023 pályázatra!

 

A Baumit meghosszabbított határidővel, 2023. május 31-ig várja a jelentkezéseket az Év Homlokzata pályázatra, amelynek célja a hazai építészet értékeinek elismerése és szakmai körben való bemutatása. A neves szakértőkből álló zsűri öt kategóriában várja a pályázatokat, a legjobbakat pedig egymillió forint nyereménnyel díjazza majd.

 

Az egyik legrangosabb és legmagasabb díjazású építészeti megmérettetés, az Év Homlokzata alapítója és főtámogatója a Baumit, védnöke pedig a Magyar Építőművészek Szövetsége. A szervezők a korábbi évekhez hasonlóan idén is az egész országból, öt kategóriában várják a legizgalmasabb homlokzati megoldásokat: családi ház, társasház, középület, energetikai felújítás, műemlék felújítás. A pályázaton mind építészek, mind kivitelezők indulhatnak, amennyiben az új vagy újonnan felújított homlokzatok megalkotásához Baumit termékeket használtak.

 

A nagy érdeklődésre való tekintettel a Baumit egy hónappal meghosszabbította a jelentkezési határidőt, így egészen 2023. május 31-ig lehet pályázni az épületeket. A beérkezett pályázatokat neves építészekből és szakértőkből álló, független szakmai zsűri bírálja majd el 2023 őszén. A zsűri által legjobbnak és legszebbnek vélt homlokzatok mellett az év második felében megtartandó közönségszavazás nyertese, valamint a Baumit ügyvezetői díj nyertese is külön elismerésben részesül majd.

 

„Ahogy az előző években, idén is rendkívül változatos és színvonalas nevezések érkeztek az Év Homlokzata pályázatra. Szeretném biztatni mind az építészeket, mind a kivitelezőket, hogy május végéig még minél többen adják be pályázatukat, osszák meg szakmai sikereiket a kollégákkal.” – mondta el Járomi Judit, a Baumit ügyvezető igazgatója.

 

A nevezéseket elektronikus úton, az evhomlokzata.hu weboldalon keresztül lehet benyújtani 2023. május 31-ig, a pályázatokat a beadási határidő végéig lehet kiegészíteni, módosítani.

 

További információ: evhomlokzata@baumit.hu.

 

A 2021-es Év Homlokzata díjazottjairól itt olvashatnak.

 

A képen szereplő épület: Csalogány utcai társasház, Budapest
Építész: Hajnal Építésziroda Kft., Hajnal Zsolt és Kendelényi Péter munkája
Fotók: Juhász Norbert és Bujnovszky Tamás
A képek megjelentetésénél kérjük feltüntetni a neveket is!

KÉP ÉS SZÖVEG LETÖLTÉS
Sajtóközlemény
Év Homlokzata 2023 logó
Baumit logó
letöltés

ÉV HOMLOKZATA 2023 - PÁLYÁZAT

2023.01.02.

Ismét lehet nevezni a nagy múltú építészeti pályázatra – indul az Év Homlokzata 2023

 

Tizenegyedik alkalommal hirdetik meg az Év Homlokzata pályázatot, amelynek célja a hazai építészet értékeinek felfedezése, elismerése és széles, szakmai körben való bemutatása. A neves szakértőkből álló zsűri öt kategóriában várja azon építészek és kivitelezők jelentkezését, akik az új vagy újonnan felújított homlokzatok megalkotásához Baumit termékeket használtak. Az építészeti megoldások kategóriánként egymillió forint nyereményért szállnak harcba.

 

Az egyik legrangosabb és legmagasabb díjazású építészeti megmérettetés alapítója és főtámogatója a Baumit. Az Év Homlokzata pályázatra a korábbi évekhez hasonlóan az egész országból várják a szakma legizgalmasabb homlokzati megoldásait. A nevezésre öt kategóriában, épülettípus szerinti felosztásban van lehetőség: családi ház, társasház, középület, energetikai felújítás, műemlék felújítás. A pályázaton mind építészek, mind kivitelezők indulhatnak.

 

Az innovatív, kreatív, értékteremtő és megőrző, valamint a fenntarthatósági szempontból is kiemelkedő homlokzatokat 2022. december 15-től lehet nevezni. A pályázat feltétele az épületek kialakításánál a Baumit által gyártott homlokzati termékek felhasználása. A beérkezett pályázatokat neves építészekből és szakértőkből álló, független szakmai zsűri bírálja el. A zsűri által legjobbnak és legszebbnek vélt homlokzatok mellett az év második felében megtartandó közönségszavazás nyertese, valamint a Baumit ügyvezetői díj nyertese is külön elismerésben részesül majd.

 

„Az Év Homlokzata pályázat hagyománya, hogy alapítóként és főtámogatóként odaítéljük a Baumit különdíjat is. Örömömre szolgál, hogy új ügyvezetőként jövőre már én adhatom át ezt az elismerést, amelynek célja, hogy mint gyártó vállalat felhívjuk a vevők figyelmét a minőségi munkára, amely a tervezőasztalnál kezdődik és a kivitelezésnél ér véget ”– mondta el Járomi Judit, a Baumit ügyvezető igazgatója.

 

A nevezéseket az evhomlokzata.hu  weboldalon keresztül lehet benyújtani 2023. április 30-ig. További információ: evhomlokzata@baumit.hu.

A képen szereplő épület: Csalogány utcai társasház, Budapest
Építész: Hajnal Építésziroda Kft., Hajnal Zsolt és Kendelényi Péter munkája
Fotók: Juhász Norbert és Bujnovszky Tamás
A képek megjelentetésénél kérjük feltüntetni a neveket is!

KÉP ÉS SZÖVEG LETÖLTÉS
Letölthető sajtóinformáció
Év Homlokzata logo
Baumit logo
letöltés

2021
ÉV HOMLOKZATA 2021 – EREDMÉNYHIRDETÉS

2021.11.11.

Kihirdették az Év Homlokzata 2021 pályázat nyerteseit

November 11-én immáron tizedik alkalommal, a szakma jeles képviselőinek meghívása mellett hirdették ki az Év Homlokzata 2021 pályázat győzteseit. A rendhagyó módon online térbe költözött gálaest során a neves szakértőket felvonultató zsűri 199 pályázatból, öt kategóriában jelölte meg a pályázatonként egymillió forint díjazásban részesülő nyerteseket és az oklevéllel elismert különdíjasokat.

A családi ház, társasház, energetikai felújítás, középület valamint műemlék kategóriát felsorakoztató Év Homlokzata pályázat az idei évben jubileumi, tizedik alkalommal mutathatott be kiemelkedően színvonalas pályaműveket a verseny lezárását jelentő gálaest keretein belül. A novemberi ünnepélyes díjátadón – amely a járványhelyzetrevaló tekintettel ezúttal online került megrendezésre – összesen 19 pályázó munkáját ismerték el. Az egyes kategóriák legjobbjai egyenként egymillió forint díjazásban részesültek, a kategóriák további különdíjasait pedig oklevéllel ismerték el.

Hazánk egyik legrangosabb és legmagasabb díjazású építészeti megmérettetésére összesen 199 pályázat érkezett, melyek mindegyikében az építészek és kivitelezők az új vagy felújított homlokzat kialakításához Baumit termékeket használtak. Az öt kategória legjobbjait Vadász Bence Ybl és Pro Architectura-díjas építész; Jánosi János Ybl és Pro Architectura-díjas építész; Máté Klára a Magyar Építéstechnika főszerkesztője; Dr. Tari Gábor PhD a Műszaki Egyetem docense és Vidor Győző a Xella közép-európai igazgatója jelölhette ki. A zsűri elismerése mellett két Baumit különdíj kiosztására is sor került, valamint a szeptemberben megrendezésre került közönségszavazás győztesét is kihirdették.

„Bár az elmúlt évben megjelenő járványhelyzet nehéz körülményeket teremtett a világ minden területén, az Év Homlokzata 2021 pályázatra beérkezett 199 magasszínvonalú pályamű mégis folyamatos minőségbeli fejlődést mutat. Bizonyítva, hogy a fenntartható építészet, az értékteremtés és annak megőrzése minden körülmények között képes utat találni magának és természetesen továbbra is kiemelt figyelmet érdemel. A Baumit épp ezért a pályázat által továbbra is arra törekszik, hogy felkutassa és elismerje a hazai építészet kiemelkedő alkotásait, megismertetve őket a szélesebb nagyközönséggel, támogatva a magyar építőipar további fejlődését” – véli Vas József, a Baumit műszaki vezetője.

KÉP ÉS SZÖVEG LETÖLTÉS
Letölthető sajtóinformáció
Év Homlokzata logo
Baumit logo
letöltés

ÉV HOMLOKZATA 2021 – KÖZÖNSÉGSZAVAZÁS

2021.08.26.

A közönség által legjobbnak ítélt építészeti megoldásokat keresi az Év Homlokzata 2021 pályázat

199 nevezés érkezett az Év Homlokzata 2021-es kiírására, amely immáron tizedik éve várja azon építészek és kivitelezők jelentkezését, akik új vagy újonnan felújított épületek homlokzataihoz Baumit termékeket használtak. A szeptember 1-jén induló közönségszavazás során  45 darab családi ház közül lehet választani, melynek eredményeképpen a közönségdíjazott nyertes családi ház alkotói elismerő oklevelet kapnak. 

Az idei évben 199 pályamű érkezett az Év Homlokzata 2021 pályázatra, az egyik legrangosabb építészeti megmérettetésre, amelyet tizedik alkalommal hirdetett meg, a kezdeményezés alapítója és fő támogatója a Baumit. A nevezési időszak lezártát követően szeptember 1. és 30. között a családi ház kategória 45 beérkezett alkotására várják a szavazatokat a nagyközönség részéről az www.evhomlokzata.hu/kozonsegszavazas oldalon.

Az Év Homlokzata 2021 pályázatra olyan új és felújított épületekkel lehetett nevezni, amelyek homlokzata Baumit termékekkel készült. A pályázat célja, hogy felkutassa, és egyben elismerje a legkiemelkedőbb hazai építészeti alkotásokat, megismertetve a kreatív és esztétikus építészeti megoldásokat a lehető legszélesebb körrel. A pályaműveket öt kategóriában, épülettípus szerinti felosztásban nevezhették az alkotók: családi ház, társasház, középület, energetikai felújítás valamint műemlék. A novemberi döntőben pedig egy ötfős szakmai zsűri döntésének eredményeként a legizgalmasabb építészeti alkotásokat kategóriánként egymillió forint jutalommal díjazzák.

A beérkezett pályaműveket egy ötfős, neves építészekből és szakértőkből álló, független zsűri bírálja el: Vadász Bence Ybl-díjas és Pro Architectura-díjas építész; Jánosi János Ybl-díjas és Pro Architectura-díjas építész; Máté Klára a Magyar Építéstechnika főszerkesztője; Dr. Tari Gábor PhD egyetemi docens, a BME Rajzi és Formaismereti Tanszék tanára, Színdinamikai Szakmérnök Műhely vezetője és Vidor Győző a Xella közép-európai igazgatója.

A szakmai zsűri és a közönség döntését követően, 2021. novemberében az egyes kategóriák győztesei ünnepélyes eredményhirdetés keretein belül kerülnek kihirdetésre.

További információ: evhomlokzata@baumit.hu

KÉP ÉS SZÖVEG LETÖLTÉS
Letölthető sajtóinformáció
Év Homlokzata logo
Baumit logo
letöltés

ÉV HOMLOKZATA 2021 – PÁLYÁZAT

2021.01.26.

Tizedik alkalommal díjazzák az értéket az építészetben – indul az Év Homlokzata 2021 pályázat

Idén tizedik alkalommal hirdetik meg az Év Homlokzata pályázatot, amelynek célja a hazai építészet értékeinek felfedezése, elismerése és széles szakmai körben való bemutatása. A neves szakértőkből álló zsűri öt kategóriában várja azon építészeknek és kivitelezőknek a jelentkezését, akik az új vagy újonnan felújított homlokzatok megalkotásához Baumit termékeket használtak. Hazánk legizgalmasabb építészeti megoldásai kategóriánként egymillió forint nyereményért szállnak harcba.

Az egyik legrangosabb és legmagasabb díjazású építészeti megmérettetés alapítója és fő támogatója a Baumit. Az immáron tizedik alkalommal kiírt Év Homlokzata pályázatra a korábbi évekhez hasonlóan az egész ország területéről várják a szakma legizgalmasabb homlokzati megoldásait. A nevezésre öt kategóriában, eltérő épülettípus szerinti felosztásban van lehetőség, így családi ház, társasház, középület, energetikai felújítás, valamint műemlék felújítással is pályázhatnak hazánk legjobb építészei és kivitelezői.

Az innovatív, kreatív, értékteremtő és megőrző, valamint a fenntarthatósági szempontból is kiemelkedő homlokzatok pályázataival 2020. december 1-től lehet jelentkezni. A pályázat feltétele az épületek kialakításánál a Baumit által gyártott homlokzati termékek felhasználása. A beérkezett pályamunkákat egy öt fős, neves építészekből és szakértőkből álló független szakmai zsűri bírálja el. A zsűri által legjobbnak és legszebbnek vélt homlokzatok mellett az év második felében megtartandó közönségszavazás nyertese, valamint a Baumit ügyvezetői díj nyertese is külön elismerésben részesül majd.

„Az Év Homlokzata pályázat hagyománya, hogy alapítóként és főtámogatóként átadunk egy Baumit különdíjat is. Erre az elismerésre különösen büszkék vagyunk, hiszen a kiválasztásban a szakmai szempontokon kívül szerepet kap az épület küldetése és a mögötte álló emberi teljesítmény is. Ezek olyan értékek, amelyek túlmutatva az épület szerkezetén tükrözik a Baumit által képviselt gondolkodást” – mondta el Illy Gábor, a Baumit ügyvezetője.

A pályázat záró elemeként az egyes kategóriák nyerteseit ünnepélyes eredményhirdetés keretein belül, 2021. novemberében díjazzák a szervezők, kategóriánként 1 millió forint értékű nyereménnyel.

A nevezéseket az www.evhomlokzata.hu  felületen keresztül lehet benyújtani 2021. április 30-ig. További információ: evhomlokzata@baumit.hu.

Az Év Homlokzata díj zsűritagjai: Jánosi János, Ybl-díjas és Pro Architectura-díjas építész; Máté Klára a Magyar Építéstechnika főszerkesztője; Dr. Tari Gábor PhD egyetemi docens, a BME Rajzi és Formaismereti Tanszék, Színdinamika Szakmérnöki Műhely; Vadász Bence Ybl-díjas és Pro Architectura-díjas építész és Vidor Győző a Xella közép-európai igazgatója.

KÉP ÉS SZÖVEG LETÖLTÉS
Letölthető sajtóinformáció
Év Homlokzata logo
Baumit logo
letöltés

 

2018
ÉV HOMLOKZATA 2018 – KÖZÖNSÉGSZAVAZÁS

2018.08.10.

Év Homlokzata – Érték az építészetben

Szavazzon a legszebb családi házakra!

Több mint háromszáz nevezés érkezett az Év Homlokzata 2018 pályázatra, melyet öt kategóriában írt ki építészeknek és kivitelezőknek a díj alapítója és támogatója, a Baumit.


A családi ház, társasház, középület, energetikai felújítás és műemlék kategóriában meghirdetett építőipari pályázatot szakmai zsűri bírálja el, a kategóriánkénti díj nettó 1 millió forint.

A pályázatra 75 családi ház nevezés érkezett, amely átfogó képet ad a legújabb építészeti trendekről, a villáktól a szerény költségvetésből épült családi otthonokig, ötleteket adva a most építkezőknek. A kiíró, a családi ház kategóriában közönségszavazást hirdet! Szeptember 30-ig a www.evhomlokzata.hu/kozonsegszavazas oldalon a pályázatok közül három épületre lehet voksolni. A legtöbb szavazatot elnyert épület tulajdonosa és a pályázatot benyújtó építész és/vagy kivitelező oklevelet kap. Az Év Homlokzata 2018 pályázat eredményhirdetése november 8-án lesz.

Letölthető képek
www.evhomlokzata.hu/kozonsegszavazas - az egyes épületeknél a Bővebben gombra kattintva több letölthető kép jelenik meg. Nagyobb felbontású képek az evhomlokzata@baumit.hu címről kérhetők.

Megosztható Facebook poszt: itt

A KÉP ÉS SZÖVEG LETÖLTÉS menüpontban található illusztrációk
Év Homlokzata 2018. logó, közönségszavazás illusztrációk, Baumit logó, az Év Homlokzata 2016 közönségszavazásának díjnyertes épülete 1-2: Nádasd, a pályázó a Vasi Opusz Kft. (kivitelező) volt, az épületet Pfliegler Attila és Horváth Róbert tervezte.

KÉP ÉS SZÖVEG LETÖLTÉS
Év Homlokzata 2018 közönségszavazás sajtóközlemény pdf
Év Homlokzata 2018 logó
Baumit logó
Közönségszavazat illusztráció 1.
Közönségszavazat illusztráció 2.
Közönségszavazat illusztráció 3.
• Év Homlokzata 2016 közönségdíjas épülete 1.
• Év Homlokzata 2016 közönségdíjas épülete 2.
letöltés

ÉV HOMLOKZATA 2018 – PÁLYÁZAT

2018.01.03.

Év Homlokzata 2018 ─ Érték az építészetben

Pályázat építészeknek és kivitelezőknek

Az Év Homlokzata díj alapítója és fő támogatója, a Baumit Kft. építészek és kivitelezők számára idén kilencedik alkalommal írt ki pályázatot, amelyre öt kategóriában (családi ház, társasház, középület, utólagos homlokzati hőszigetelés és műemlék felújítás) lehet nevezni 2018. április 30-ig az evhomlokzata.hu weblapon. A díj összege kategóriánként egymillió forint.

A hazai építőipar fellendülésével az építészeknek és a kivitelezőknek lehetőségük van arra, hogy megmutassák, milyen innovatív, jövőbe mutató, környezettudatos, illetve az építészeti értékeket megőrző homlokzatokat hoznak létre vagy újítanak fel. Mindezeket értékeli az Év Homlokzata pályázat, amely az egyik legrangosabb és legmagasabb díjazású építészeti megmérettetés. A pályázatot 2018-ban kilencedik alkalommal írja ki a díj alapítója és fő támogatója, a Baumit Kft. A pályázat célja az, hogy új és felújított épületek esetében értékelje a mai magyar építészet értékteremtő házait, a homlokzatok kialakítását, illetve elismerje azokat az építészeket és kivitelezőket, akik ezeket létrehozták.

Az Év Homlokzata 2018 pályázatra öt kategóriában lehet jelentkezni: családi ház, társasház, középület, utólagos homlokzati hőszigetelés és műemlék felújítás. Pályázni olyan épületekkel lehet, amelyeknek a homlokzati kialakítása a kiíró által gyártott anyagokból készültek vagy újultak meg 2014 és 2018 között.

A kategóriánkénti díj értéke nettó 1 millió forint. Az Év Homlokzata díjazottakat független szakmai zsűri választja ki. A pályázaton csak építészek és kivitelezők vehetnek részt. A családi ház kategóriában közönségdíjat is szervez a kiíró, az építészek és kivitelezők által benevezett házakra a pályázat honlapján, bárki szavazhat 2018 szeptemberében. A közönségdíjas épület tulajdonosa az eredményhirdető gálán veheti majd át a legszebb családi házért járó oklevelet.

A nevezéseket az evhomlokzata.hu oldalon lehet benyújtani 2018. április 30-ig. Az eredményhirdetés 2018 novemberében lesz.

Az Év Homlokzata 2018 pályázatról bővebb információ, a pályázati kiírás és az elektronikus nevezés az evhomlokzata.hu weblapon található. Itt láthatóak az eddigi Év Homlokzata pályázatok nyertes épületei, bemutatkozik a zsűri és az érdeklődők választ kaphatnak a kérdéseikre is.

Az Év Homlokzata 2009-2016 pályázatok anyagai az Archívum menüpontban tekinthetők meg, az Év Homlokzata 2016 pályázat díjazottjairól részletek és letölthető képek, videók a Sajtó menüpontban a 2016-os mappában találhatók.

KÉP ÉS SZÖVEG LETÖLTÉS
Letölthető sajtóinformáció
Év Homlokzata logo
Baumit logo
letöltés

Gyakran ismételt kérdések

Kedves Pályázó!

Annak érdekében, hogy Ön sikeres nevezést nyújtson be, összegyűjtöttük azokat a kérdéseket, amelyek a pályázati kiírás elolvasása során felmerülhetnek. Ha további pontosításra van szüksége, kérjük, írjon az evhomlokzata@baumit.hu címre.

Sikeres szereplést kívánunk!

Év Homlokzata 2023

Kiíró

Díjak és díjazás

Mi a pályázat díja és hogyan történik a kifizetés?

A díj értéke nettó 1 000 000 forint kategóriánként, azaz összesen az öt kategóriára 5 millió forint. A járulékterhek kifizetését a Kiíró vállalja és intézi. A díj kifizetése a díjazott által megadott bankszámlára történik.

Előfordulhat-e, hogy a zsűri csökkenti, vagy nem ítéli oda a díj teljes összegét?

Igen, ha a zsűri úgy ítéli meg, hogy egy-egy kategóriában a beadott pályázatok színvonala nem éri el az elvárt szintet, akkor a díjat nem adja ki, illetve módosítja az összegét. A Kiíró fenntartja a jogot a díjak megosztására és a díjazás módosítására.

Megoszthatja-e a kiíró az egyes kategóriák díjait?

Igen, abban az esetben, ha a zsűri úgy dönt, hogy egy-egy kategóriában többen is méltóak az Év Homlokzata 2023 díjra, akkor az 1 millió forintos keretet tetszőlegesen feloszthatja.

Hogyan értesítenek a nevezésem beérkezéséről?

A nevezés folyamán és minden módosítás után a Kiíró e-mail visszaigazolást küld a megadott e-mail címre. Ha ez valamilyen technikai hiba miatt nem történik meg 3 munkanapon belül, kérjük, jelezze az evhomlokzata@baumit.hu címen.

Családi ház esetében közönségszavazásra is sor kerül. Milyen díjjal jár ez?

Kizárólag a családi ház kategóriában nyilvános, online közönségszavazással a nagyközönség választja ki a közönségdíjas épületet. A nyertes Pályázó és a családi ház tulajdonosa elismerésül egy-egy oklevelet kap. Pénzbeli juttatás a közönségdíj esetében nincs.

Mit kap a díjazott épület tulajdonosa (építtetője, beruházója, üzemeltetője)?

Az Év Homlokzata 2023 díj egy szakmai elismerés, csak építészek és kivitelezők pályázhatnak, ezért az épület tulajdonosa egy elismerő oklevelet kap. A tulajdonos tehát pénzbeli juttatásban nem részesül.

A pályázat menete

Mettől-meddig tart a pályázat?

Az Év Homlokzata 2023 pályázatra történő nevezés 2022. december 15-től 2023. május 31. éjfélig tart. Az evhomlokzata.hu honlapon megjelent kiírással kezdődik.

Nevezési határidő: 2023. május 31. éjfél.

Az eredményhirdetés várhatóan 2023 novemberében lesz. A pontos időpontot a Kiíró az evhomlokzata.hu honlapon teszi közzé.

Mi történik a nevezés után?

A Kiíró ellenőrzi a nevezéseket, és szükség esetén pontosítást, hiánypótlást kér.

A Kiíró a beküldött fotók alapján dönt arról, hogy az épületről esetlegesen új fényképeket készíttet-e saját költségén. 

A zsűri a fotók és a nevezés során a pályázó által elküldött „Projekt leírás” alapján dönt.

Hogyan történik a díjkiosztás?

Az Év Homlokzata 2023 díjátadásának módjáról a Kiíró az evhomlokzata.hu honlapon ad tájékoztatást 2023 őszén. A zsűri döntése, illetve a közönségszavazás eredménye csakis az eredményhirdetéskor kerül nyilvánosságra.

Ki kaphatja meg a díjat?

Kizárólag az, aki a pályázatot beadta. Ha az építész és a kivitelező külön-külön pályázott, akkor a díj fele-fele arányban oszlik meg köztük. Ha közösen neveztek („Építész és kivitelező közös jelentkezése”), akkor a díjat egymás közt oszthatják meg (saját döntésük szerinti arányban). Megegyezés hiányában a Kiírónak jogában áll a díjat visszavonni és másnak ítélni azt.

Csak az kaphatja meg a díjat, aki érvényes nevezést nyújtott be. Utólag nem pályázhatnak a díjra azok, akik a nyertes projektben ugyan részt vettek, de maguk nem pályáztak.

Hogyan folytatódik a pályázat a díjkiosztás után?

Valamennyi pályázott épület felkerül az evhomlokzata.hu honlapra. A díjazott épületekről a Kiíró sajtóközleményt küld ki. A pályázott épületek referenciaként szerepelhetnek a Baumit kommunikációjában.

Nevezés

Hogyan nevezhetek?

Kizárólag online, az evhomlokzata.hu honlap „Nevezés” menüpontjában. A nevezéshez egyszeri regisztráció szükséges. A pályázat beadási határidejéig a nevezés kiegészíthető, módosítható. Egy pályázó több épületet is nevezhet.

Hogyan történik a nevezés?

A „Nevezés” gomb megnyomásával majd a személyes adatok megadásával lehet a nevezési felületre belépni. Ha több épületet szeretne nevezni, akkor ugyanezen a módon a határidőig ezt megteheti. A nevezésének adatait a beadási határidő végéig kiegészítheti és módosíthatja.

Hogyan nyújtható be a pályázat?

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az evhomlokzata.hu honlap "Nevezés" aloldalán a kért adatok kitöltésével, a fényképek és a nyilatkozatok (építész, kivitelező, tulajdonos) feltöltésével. A nevezés elküldése a pályázat feltételeinek elfogadását jelenti. A pályázati kiírást kategóriánként pdf formátumban le lehet tölteni, de nevezni csak az online felületen lehet.

Épületre vonatkozó feltételek

Milyen épületekkel, milyen kategóriákban lehet nevezni?

2020. január 1. és 2023. május 31. között épült vagy felújított épületekkel (a használatbavételi engedély nem feltétel). Kategóriák: családi ház, társasház, középület, utólagos homlokzati hőszigetelés (energetikai felújítás) és műemlék. Olyan épületekkel, amelyeket korábbi Év Homlokzata pályázatokon már akár az építész, akár a kivitelező nevezett, nem lehet újra pályázni. Ez kizárást von maga után.

Műemlék esetében csak hivatalosan műemléknek nyilvánított épülettel nevezhetek?

Nem, minden olyan épület ide tartozik, amely műemlék jellegű a kora és az építészeti értéke alapján.

Szükséges-e a használatbavételi engedély, a teljes készültségi fok és a tereprendezés megléte?

Nem feltétel a használatbavételi engedély. A homlokzatnak kell készen lennie a pályázat benyújtásakor. A tereprendezés sem feltétel, de a látvány szempontjából előnyösebb, ha az épület a végleges környezetében látható. A nevezés alapján a Kiíró dönti el, hogy további fotókat készíttet-e az épületről. Ez esetben a fotózás várható ideje 2023. május-július.

Feltétel-e a Baumit építőanyagok alkalmazása a pályáztatott épületeken?

Igen, a nevezés feltétele, hogy az épület homlokzati kialakításához Baumit anyagokat használjanak fel. Nincs megkötés arra vonatkozóan, hogy melyek legyenek ezek. Nem Baumit anyagokkal készült homlokzati kialaktású épületekkel az Év Homlokzata pályázatra nem lehet pályázni.

Pályázóra vonatkozó feltételek

Kik pályázhatnak?

Az Év Homlokzata egy szakmai pályázat, melyre csak építészek és kivitelezők pályázhatnak. Magánépíttetők, beruházók a pályázatban nem vehetnek részt.

Pályázhatok-e saját tulajdonú épülettel?

Ha Ön építész vagy kivitelező, a saját épületével is pályázhat. Amennyiben Ön tulajdonos, Ön nem pályázhat saját épületével, csak az épület építésze, vagy kivitelezője.

Saját kivitelezésben építettem a házamat, de sem építész sem építési vállalkozó nem vagyok. Pályázhatok-e?

Sajnos nem, az Év Homlokzata egy szakmai pályázat, amely hivatásos építészeknek, illetve építőipari kivitelezést folytató vállalkozóknak, cégeknek szól.

Egy nagy projekt munkájában vettem részt építészként/kivitelezőként, de nem én voltam a fővállalkozó. Pályázhatok-e?

Abban az esetben igen, ha az épület homlokzatának kialakítása akár építészként, akár kivitelezőként az Ön munkája. A nevezés során a „Pályázó megjegyzései” rovatban fel kell tüntetni, hogy a pályázó milyen feladatot látott el a projektben, vagyis építész, társépítész, kivitelező, alvállalkozó stb.

Fővállalkozóként irányítottam egy nagy projektet különböző alvállalkozókkal építészként/kivitelezőként. Pályázhatok-e?

Igen, egyedül is és közösen is pályázhat a homlokzat kialakításáért felelős alvállalkozójával. Ha egyedül pályázik, azaz külön adja be a pályázatát, miközben az alvállalkozó is beadta külön, akkor az esetleges díj megoszlik a fő- és alvállalkozó közt fele-fele arányban. Ha közösen adják be, akkor Önöknek kell megállapodniuk az esetleges díj megosztásáról. Ha nem tudnak megállapodni a díj megosztásáról, a Kiíró fenntartja a jogot a díj visszavonására. Közös nevezés során a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni, hogy a pályázók milyen feladatot láttak el a projektben, vagyis építész/társépítész, fővállalkozó/ alvállalkozó kivitelező stb.

Fő-vagy alvállalkozóként, de egyedül indulnék a pályázaton. Köteles vagyok-e erről az al- vagy fővállalkozómat tájékoztatni?

Nem. A díjra az jogosult, aki elküldte a nevezését. A Kiíró a nevezési határidőn belül nem tájékoztat harmadik személyt a nevezés tényéről. Aki nem pályázott, nem formálhat jogot az esetlegesen elnyert díjra.

Én is, és tőlem függetlenül az épület másik építésze/kivitelezője is pályázott. Ki nyerheti el a díjat?

Ez az egyidejű pályázat esete. Egyidejűnek minősülnek azok a pályázatok, amelyeket előzetes egyeztetés nélkül a pályázók építészként és kivitelezőként külön-külön nyújtanak be ugyanarra az épületre. Az esetleges díjat a Kiíró a pályázók számának arányában egyenlően osztja meg.

Építészként pályázok. Kötelező-e feltüntetnem a kivitelezőt, jogot formálhat-e ő is a díjra?

Az építész/homlokzati tervező pályázónak kötelessége feltüntetnie a kivitelező adatait és feltöltenie hozzájárulását. Ebben az esetben a Pályázó az építész, a kivitelező pedig (ha nem pályázott) nem formálhat jogot az esetlegesen elnyert díjra.

Kivitelezőként pályázok, és a kiírás szerint köteles vagyok-e feltüntetni az építési engedélyezési terven szereplő építész nevét. Meg kell-e osztanom vele a díjat?

A kivitelező Pályázónak kötelessége feltüntetnie az építész adatait és feltöltenie hozzájárulását. Ha a projektnek nem volt építésze (pl. felújítás esetén), akkor az építész adatai rovatokhoz „nincs építészt” kell beírni. A „Pályázó megjegyzései” rovatban célszerű ezt kifejteni. Ebben az esetben a Pályázó a kivitelező, az építész pedig (ha nem pályázott) nem formálhat jogot az esetlegesen elnyert díjra.

Alvállalkozó kivitelezőként dolgoztam az épületen a homlokzat kialakításán. A megrendelővel nem álltam kapcsolatban. Pályázhatok-e?

Igen. Alvállalkozó esetében előfordulhat, hogy ő maga nem áll közvetlen kapcsolatban a megbízóval, építésszel, hanem csak a fővállalkozóval. Ebben az esetben is szükséges beszereznie az építész és a tulajdonos hozzájárulását. A díjat az nyerheti el, aki a pályázatot beadta.

Ha cégként (építész irodaként vagy kivitelező vállalkozásként) pályázunk, ki jogosult a díjra?

Jogi személy esetében a díj átvételéről és a díj felhasználásáról a társaság mindenkori vezető tisztviselője dönt. Amennyiben jogi személy adja be a pályázatot, a jelentkezésnél meg kell nevezni a kapcsolattartó személyét és elérhetőségét.

Milyen anyagokat kell feltölteni a nevezéshez?

A nevezéshez legalább három jó minőségű fotót szükséges feltölteni az épület homlokzatáról. Felújítás esetén, ha van az eredeti állapotról kép, akkor annak a zsűri hasznát veheti. Amennyiben a Kiíró úgy ítéli meg, akkor az épületet a saját költségén újrafotóztathatja. Fontos, hogy a beküldött képeknek szerzői jogi értelemben jogos felhasználásúnak kell lenniük: vagy a Pályázó saját képeit tölti fel, vagy ha ezeket más készítette, akkor fel kell töltenie a „Fotós felhasználási nyilatkozata” űrlapot.

Mi szerepeljen a projektleírásban?

Minden olyan információ, ami a zsűri számára érdekes lehet; például fontos szempontok és körülmények a tervezés/kivitelezés során; épület adatai, melyek voltak a megrendelő igényei és hogyan oldották meg ezeket; milyen környezetben található az épület; felújítás esetén történeti összefoglaló stb.

Az elbírálás menete

Hogyan történik a zsűrizés?

A beérkezett pályaművek fotói alapján a zsűri első körben online kiválasztja a döntőbe kerülő épületeket. Ezután a zsűri összeül, és kiválasztja az Év Homlokzata 2023 nyertes épületeit. A zsűri döntése, illetve a díj kifizetése jogi úton nem támadható.

 

Kik a zsűri tagjai?

Az Év Homlokzata 2023 pályázat szakmaiságát a független zsűri garantálja, melynek tagjai neves építészek, egyetemi docens, szakújságíró és a szakágazat képviselője. A zsűri tagjai az evhomlokzata.hu weblapon szerepelnek. A Kiíró fenntartja a lehetőségét, hogy a zsűri összetételét előre nem látható okok miatt megváltoztassa. A Kiíró a zsűri munkájában nem vesz részt, ezzel garantálja a szakmai zsűri függetlenségét.

 

Hogyan történik a családi ház esetében a közönségszavazás?

A Kiíró az evhomlokzata.hu weboldalra 2023 nyarán egy Közönségszavazás felületet tölt fel, amelyen a pályázott családi házakra lehet szavazni. Az az épület kapja meg a közönségdíjat, amelyik a legtöbb szavazatot kapja a megadott szavazási időszakon belül. A közönségszavazás során a csalásokat és különféle robotokkal történő szavazásokat a Kiíró folyamatosan követi és érvénytelennek tekinti. A közönségszavazás eredménye pénzbeli jutalommal, díjjal nem jár.

Tulajdonossal kapcsolatos kérdések

Miért kell megadni a pályázó és a tulajdonos elérhetőségét a nevezésnél?

A tulajdonost/beruházót adategyeztetés, fotózási időpont stb. céljából a Kiíró megkeresheti.

Miért szükséges a tulajdonos hozzájárulása a nevezéshez?

A pályaztra benyújtott épületek adatait és fotóit a Kiíró felhasználhatja kommunikációs célokra (pl. referencia épületként is szolgálnak). Ezért szükséges a hozzájárulásuk.

Miért van szükség hozzájárulási nyilatkozatra az építész, kivitelező és a tulajdonos részéről?

Pályázatot csak olyan esetben tudunk elfogadni, amikor mind az építész, kivitelező és a tulajdonos nyilatkoznak arról, hogy az épület részt vehet a pályázaton. Erre azért van szükség, hogy az épület létrejöttében meghatározó szereplők mindannyian tudjanak a nevezésről és ahhoz hozzá is járuljanak.

Mit jelent az, hogy az épületet a Baumit Kft. referenciaként felhasználhatja?

A Baumit az Év Homlokzata pályázaton kívül is felhasználhatja az épülettel kapcsolatos fotókat, videókat marketing-, illetve oktatási tevékenysége során, térbeli és időbeli korlátozás nélkül. Az épület pontos címe sehol nem kerül feltüntetésre, csak a település neve kerül megnevezésre. Családi ház vagy magánszemély által építtetett társasház esetében a kommunikáció során a tulajdonos/beruházó „Magánszemélyként” szerepel. Ha a tulajdonos részéről az adatai megadására vonatkozóan kérés van, akkor ezt figyelembe tudjuk venni. Ezeket a kéréseket a „Pályázó megjegyzései” mezőben kell jelezni.

 

Pályázatok, díjazottak, díjátadó
DÍJÁTADÓ
díjazottak
Pályázók
2021
2018
2016
2014
2011
2009
Családi ház
társasház
középület
Hőszigetelés
műemlék
Családi ház
társasház
középület
Panelfelújítás
műemlék
Családi ház
társasház
középület
Hőszigetelés
műemlék
Ügyvezetői különdíj
Családi ház
társasház
középület
Hőszigetelés
műemlék
Közönségdíj
Ügyvezetői különdíj
Családi ház
társasház
középület
Hőszigetelés
műemlék
Közönségdíj
Baumit különdíj